main page
Kk
Кирәкле сүз язагыз: 
    Kaftan [кэф'та:н] s. - кафтан

Kail [кэйл] s. - азык кәбәстәсе

Kangaroo [кэңгэ'ру:] s. - көнгерә

Kapellmeister [кэ'пелмайстэ(р)] s. - капельмейстер, диреҗөр

Karate [кэ'ра:ти] s. - каратэ, япон көрәш

Kazakh [кэ'зэк] adj. - казах, казакъ

Keel [ки:л] s. - киль
keel over - аварга, түнтәрелергә

Keen [ки:н] adj. - очлы, зирәк, үткән
keen eyesight - күзнең үткенлеге

Keep [ки:п] s. - 1. тоту, асрау
v. - 2. сакларга, тотарга
to keep fit - яхшы хәлгә булырга
to keep away - читтә тору
to keep straight on! - турыга барагыз!

Keeper ['ки:пэ(р)] s. - каравылчы, сакчы, күзәтеп торучы

Keg [кег] s. - кечкенә мичкә
keg beer - мичкә сырасы

Ken [кен] s. - белем дәрәҗәсе
beyond my ken - минем белемлелеге тышта

Kennel [кенл] s. - эт оясы

Kerb [кө:б] s. - кайма, әдеп

Kernel ['кө:н(э)л] s. - төш, бөртек, асыл

Kerosene ['кероси:н] s. - керосин

Kestrel ['кестрэл] s. - торымтай

Ketchup [кэчэп] s. - кетчуп

Kettle ['кет(э)л] s. - казан, котелок

Key [ки:] s. - ачкыч
a key man - бик кирәкле кеше


Баштан кире кайтырга

Keyboard (keypad) ['ки:бо:д ('ки:пэд)] s. - клавиатура

Keyring ['ки:риң] s. - брелок

Keyword ['ки:wө:д] s. - пароль

Khan [ка:н] s. - хан

Kick [кик] s. - аягнын бәрү, тибеп җибәрү

Kid [кид] s. - бала, сабый; кәҗә баласы

Kidnap ['киднэп] v. - урларга, чәлдерергә

Kidney ['кидни] s. - бөре, бөер
kidney transplant - бөер күчереп утырту
kidney bean - фасоль

Kill [кил] v. - үтерергә, бетерергә
a good kill - бай атып алуы
killed in action - сугышка вафат булган

Killer ['килэ(р)] s. - үтерүче, катыйль

Kilobyte ['килобайт] s. - килобайт

Kilogram ['килогрэм] s. - килограмм

Kin [кин] s. - гәилә, нәсел, туган

Kind [кайнд] s. - 1. төр, сорт; ыру, нәсел
human kind - әдәм баласы
adj. - 2. игелекле, киң күңелле, ягымлы, яхшы
kind hearted - йомшак күңелле

Kindle ['кинд(э)л] v. - янарга, кабызырга, дәртләндерергә

Kindling ['киндлиң] s. - кабызгыч, чыра

Kindness ['кайнднэс] s. - игелеклелек, яхшылык

Kinetics [ки'нетикс] s. - кинематика

King [киң] s. - патша, падишаһ; король
king size - киң күләм
king of diamonds - буби короле

Kingdom ['киңдом] s. - патшалык, дәүләт
the United Kingdom - Берләшкән Дәүләт (Бөек Британия)


Баштан кире кайтырга

Kink [киңк] s. - төен, элмәк

Kip [кип] s. - кунар урын, кунып чыгу йорты

Kipper ['кипэ(р)] v. - ысларга, какларга

Kirghiz ['киагиз] adj. - кыргыз

Kiss [кис] s. - 1. үбү, үбеш
kiss of life - ясалма сулыш
v. - 2. үбәргә
to kiss the dust - баш ию

Kit [кит] s. - кирәк-яраклар

Kitchen ['кичин] s. - аш өе, кухнә
kitchen garden - бахча, яшелчәлек
kitchen sink - югыч, раковина

Kite [кайт] s. - тилгән

Kitten ['кит(э)н] s. - мәче баласы

Kiwi ['ки:wи:] s. - киви

Knack [нэк] s. - җитезлек, осталык
there's a knack to it - бу эш осталык сорый

Knacker ['нэкэ(р)] s. - тереләй тунаучы

Knapsack ['нэпсэк] s. - биштәр, арка капчыгы

Knave [нэйв] s. - мошенник, алдакчы; валет

Knee [ни:] s. - тез, тез буыны
go down on knees - тезләркә басу
knee bend - чүгәләү

Kneel [ни:л] v. - тез чүгәргә

Knife [найф] s. - пычак, пәке
knife fight - пычак белән сугышу

Knight [найт] s. - алпар, рысарь

Knit [нит] v. - бәйләргә

Knitting ['нитиң] s. - бәйләү, бәйләгән әйбер
knitting needle - энә


Баштан кире кайтырга

Knob [нөб] s. - шеш, оры, кабырчык

Knock [нөк] s. - 1. шакылдату, бәрү, сугу
v. - 2. шакылдарга, тукылдатырга
knock down - бәреп төшерү

Knot [нөт] s. - йомгак, төен

Knout [наут] s. - чыбыркы

Know [нөү] v. - белергә, ишетергә
she knows no shame - аның оятың юк

Knowable ['нөүэб(э)л] adj. - танып беленерлек

Know-all ['нөү'о:л] s. - минбеләмче, мөддагый

Know-how ['нөү'һау] s. - ноу-хау, җитештерү серләре

Knowledge ['нөлиҗ] s. - белү, белем; фән, гыйлем
branch of knowledge - фәннең өлкәсе

Knuckle ['нак(э)л] s. - бармак буыны
knuckle duster - кастет

Koala [көү'а:лэ] s. - коала, букчалы аю

Koran [ко'ра:н] s. - Корьән

Korean [ко'риан] adj. - корея ...ы

Kremlin ['кремлин] s. - кремль

Kvass [квас] s. - куас


Баштан кире кайтырга

 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz