main page
Yy
Кирәкле сүз язагыз: 

    Y [wай] - игрек, билгесез зурлык

Yacht [йәт] s. - яхта

Yak [йэк] s. - як (күшәүче зур хайван)

Yank [йэңк] s. 1. - ыргылыш, ыргым; тартты
yank out - суырып чыгарырга
adj. 2. - төньяк америкалы, янки

Yard [йа:д] s. 1. - ишегалды; мәйданчык
timber yard - агач склады
s. 2. - ярд (үлчәү берәмлеге)

Yarn [йа:н] s. - эрләгән җәп

Yashmak ['йэшмэк] s. - бөркәнчек, чадра

Yataghan ['йэтэгэн] s. - ятаган (кәкре кылыч)

Yawn [йо:н] v. - иснәргә, ачылып торырга

Yeanling s. - сарык бәрәне

Year [йиа(р), йә:(р)] s. - ел, яшь
getting on in years - дәү кеше
Happy New Year! - Яңа ел белән!

Yearbook ['йиабүк] s. - еллык басма

Yearly ['йиали, 'йә:ли] adv. - ел саен

Yearn [йә:н] v. - сагынырга, ямансуларга

Yeast [йи:ст] s. - чүпрә, оеткы

Yell [йел] s. - кычкырган (ачы) тавыш
to give a yell - кычкырып җибәрергә

Yellow ['йелөү] adj. 1. - сары
v. 2. - саргаерга
yellowback - бульвар роман

Yellowish ['йелөүиш] adj. - сарысу

Yes [йес] adv. - әйе, шулай

Yesterday ['йестэдэй] adv. - кичә
the day before yesterday - бер көн элек

Yet [йет] adv. 1. - иде, инде, ук; әлегә, әле
have you decide yet? - син чишелешен тапкан идең?
cj. 2. - ләкин, әмма

Баштан кире кайтырга

Yew [йу:] s. - тиле нарат, тис

Yield [йи:лд] s. 1. - уңыш; тотым; савым; керем, табыш
v. 2. - юл куярга, урын бирергә
to yield ground - тоткан урын калдырырга

Yielding ['йи:лдиң] adj. - юл куючан, килешүчән

Yoga ['йөүгэ] s. - йога

Yoghurd ['йөгэт] s. - йогырт, болгар катыгы

Yoke [йөүк] s. - көянтә, камыт; золым, изү
the Tatar yoke - татар изүе

Yolk [йөүк] s. - йомырка сарысы

Yonder ['йөндэ(р)] adv. - әнә тегендә, менә

You [йу:, йү] pron. - син, сез
you never know - беркайчан белмисең

Young [йаң] adj. - яшь, яшел, пешмәгән

Youngster ['йаңстэ(р)] s. - малай, егет

Your [йо:р] adj., pron. - синеке, сезнеке

Yourself [йо:'селф] pron. - үземә, үз
by yourself - мөстәкыйль, үзе белеп эш итә торган

Youth [йу:(с)] s. - яшьлек, яшүсмер чак; егет, яшьләр

Yugoslavian [йу:гөү'сла:виан] adj. - югослав, югославияле

Yurt [йүәт] s. - тирмә, киез өй


Баштан кире кайтырга
 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz