main page
Zz
Кирәкле сүз язагыз: 

    Zany [зэйни] adj. - кызыклы, көлкеле

Zeal [зи:л] s. - дәрт, тырышлык

Zealot ['зелот] s. - фанатик, энтузиаст

Zealous ['зелос] adj. - тырыш, дәртле

Zebra ['зебрэ, 'зи:брэ] s. - зебра
zebra crossing - җәяүлеләр аркылы чыгу юлы

Zenith ['зени(с)] s. - зенит, иң югары нокта

Zephyr ['зефэ(р)] s. - зефир; йомшак җил

Zero ['зиарөү] s. - буш, ноль; берни түгел
to zero in - төзәргә, бер ноктага тупланырга

Zest [зест] s. - кызыктыргыч
zest for life - шат күңеллелек

Zigzag ['зигзэг] adj. - зигзагсыман

Zinc [зиңк] s., adj. 1. - тутыя, тутыялы
v. 2. - тутыя капларга

Zionism ['зайониз(э)м] s. - сионизм

Zip [зип] s. 1. - каптырма, кыстыргыч
v. 2. - каптырырга, кысарга

Zodiac ['зөүдиэк] s. - зодиак
sign of the zodiacs - зодиак тамгалары

Zona [зөүн] s. - зона, өлкә
torrid zona - тропиктагы пояс

Zoo [зу:] s. - зоопарк

Zoological [зөүо'лөҗик(э)л] adj. - хайвани, зоология ...ы

Zoom [зу:м] s. - киң колачлылык, масштаблык
to zoom (in/out) - масштаб үзгәртергә (зурайтырга/киметергә)

Zygote ['зайгөүт] s. - зигота

Zymosis [зай'мөүсис] s. - әчү, әчешү


Баштан кире кайтырга
 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz